Kancelaria Property Expert świadczy usługi wyceny nieruchomości na rzecz banków, klientów indywidualnych, przedsiębiorców, instytucji państwowych i samorządowych.

Zakres świadczonych usług przez kancelarię:

  • wycena nieruchomości, wycena przedsiębiorstw – sporządzanie operatów szacunkowych,
  • sporządzanie opinii o wartości nieruchomości,
  • wyceny z zakresu odszkodowań i wywłaszczeń,
  • inwentaryzacje budynków,
  • opracowanie ekspertyzy wyodrębnienia własności lokalu,
  • formułowanie opinii skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych.

Ponadto wykonujemy analizy rynku nieruchomości dla indywidualnych potrzeb Naszych Klientów, jak również prowadzimy doradztwo inwestycyjne.